Nasz potencjał

Jarcom Doradztwo to nieduża firma, której zespół w całości angażuje się w każdy projekt. Dzięki temu jesteśmy w stanie wnikliwie wsłuchać się w potrzeby i oczekiwania klienta i zaoferować mu rozwiązania najlepiej odpowiadające na te potrzeby.

Naszą ofertę kierujemy do instytucji i przedsiębiorstw, które:

  • mają pomysł na wdrożenie nowych rozwiązań, przeprowadzenie badań naukowych, zorganizowanie mobilności, przeprowadzenie inwestycji, ale nie posiadają wystarczającej wiedzy z pomocą jakich funduszy to zrobić, a same nie posiadają wystarczających środków na realizację zamierzonych działań,
  • mają pomysł na projekt, wiedzą, z jakiego programu chcieliby skorzystać, ale potrzebują wsparcia merytorycznego przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie, a następnie przy realizacji projektu i rozliczeniu wsparcia,
  • rozpoczęły realizację projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, ale potrzebują wsparcia przy dalszym jego prowadzeniu i rozliczeniu.

Dzięki dogłębnej znajomości oferty instrumentów wsparcia międzynarodowego i krajowego – dotacji, grantów, pożyczek itd. ­– oraz doświadczeniu w praktycznym stosowaniu zapisów dokumentów rządowych, wydawanych przez organy Unii Europejskiej itp. jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie, które nie tylko pozwoli osiągnąć założone cele, ale też będzie najkorzystniejsze dla beneficjenta. Czyli dla Ciebie, Twojej szkoły, organizacji, firmy.

Aby zapewnić możliwości realizacji projektów dotyczących wymiany czy organizacji kursów i staży, współpracujemy z partnerami z Hiszpanii, Włoch, Niemiec oraz Portugalii, Irlandii i Malty. Są to organizacje, firmy, stowarzyszenia oraz spółdzielnie socjalne, zaangażowane w promowanie idei międzynarodowej wymiany doświadczeń. Od kilku lub kilkunastu lat prowadzą szkolenia, staże, wymiany, job shadowing w ramach programu Erasmus+, a wcześniej Leonardo da Vinci. Dzięki wielu wspólnie zrealizowanym projektom dobrze się znamy i wiemy, że razem możemy zrealizować mnóstwo świetnych inicjatyw.

Duże doświadczenie, indywidualne podejście do klienta i wysoka skuteczność pozwoliły nam w ciągu ostatnich lat pozyskać miliony złotych dla polskich przedsiębiorstw, instytucji, organizacji. Możecie być następni!

Zachęcamy do zapoznania się z wystawionymi referencjami:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.