Projekty zrealizowane

Portfolio firmy Jarcom Doradztwo to kilkadziesiąt projektów edukacyjnych z programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+, a także projekty inwestycyjne oraz projekty tzw. miękkie, finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty inwestycyjne wraz z kwotą uzyskanego dofinansowania

 • Zakup urządzeń produkcyjnych służących do wyrobu produktów opakowaniowych metalowych – 1 100 000 zł,
 • Zakup dwóch linii technologicznych do produkcji art. chemicznych – 840 000 zł
 • Projekt z dziedziny komputeryzacji i informatyzacji – 760 000 zł
 • Dofinansowanie na organizację centrum handlowego sprzedaży detalicznej i centrum logistycznego handlu zagranicznego – 630 000 zł
 • Zakup urządzeń produkcyjnych służących do wyrobu produktów dla przemysłu ciepłowniczego – 190 000 zł,
 • Projekt z dziedziny edukacji – 44 800 zł
 • Projekt z dziedziny ochrony zdrowia: opracowanie i wdrożenie systemu informatycznej ewidencji chorych w jednym z warszawskich ZOZ – 1 200 000 zł (2004 r., pierwszy konkurs na Mazowszu)
 • Zakup maszyn produkcyjnych dla firmy produkującej urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne – 792 521 zł
 • Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie jednego z powiatów w woj. mazowieckim – 3 300 000 zł
 • Centrum Edukacyjne – przedszkole, szkoła podstawowa – 1 121 000 zł
 • Zakup i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP i CRM w przedsiębiorstwie windykacyjnym – 468 000 zł

Projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwotą dofinansowania

 • Znajomość języka obcego wielką szansą edukacyjną – 420 000 zł
 • Dodatkowa wiedza przepustką do lepszego życia – 495 000 zł
 • Nauka i współpraca z pracodawcą to przyszły sukces – 341 000 zł
 • Znajomość języka obcego ważnym atutem zawodowym – 124 000 zł
 • E–Learning sposobem na problemy kształcenia ustawicznego – 118 000 zł
 • Przez angielski do wyższych kwalifikacji – 311 000 zł
 • Wsparcie kobiet chcących powrócić na rynek pracy – 957 000 zł
 • Znajomość języka angielskiego niezbędnym elementem kwalifikacji zawodowych pracowników energetyki – 1 199 480 zł
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów klasy mundurowej administracyjno – obronnej Liceum Profilowanego – 256 330 zł
 • Wszechstronne szkolenie managerskie pracowników energetyki – 697 340 zł

Szczegółowe informacje i referencje udostępniamy podczas spotkań z klientem.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.